+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

STANDARDNÍ ULTRAZVUKOVÁ KALIBRAČNÍ MĚRKA DLE ČSN EN 27963 Č. 2 (V2)

Product Description

STANDARDNÍ ULTRAZVUKOVÁ KALIBRAČNÍ MĚRKA DLE ČSN EN 27963 Č. 2 (V2)

  • kalibrace rozsahu při práci s přímými a úhlovými sondami
  • určování bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond
  • ověření citlivosti podélných a příčných vln

 

Všechny referenční vzorky a kalibrační bloky procházejí metrologickou přejímkou. Na přání zákazníka mohou být vyrobeny z různých druhů oceli a slitin hliníku. Je možné vyrobit vzorky podle jiných normativních dokumentů, pokud jsou texty takových norem k dispozici.