+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Mechanický odtrhoměr AC

Product Description

ISO 4624, ISO 16276-1, ASTM D 4541

Použití
Přístroj je určen pro stanovení přilnavosti (adheze) nátěrů a jiných povlaků mezi vrstvami a podkladem a také stanovení koheze materiálů odtrhovou metodou.

AC_2

Hlavní technické charakteristicky
— odtrhová síla, N: do 1800;
— průměr základny zkušebních tělísek mm: 15,1 (č.1) a 19,5 (č.2);
— odtrhová síla Fy, MPa: pro zkušební tělísko č. 1: do 10; pro zkušební tělísko č. 2: do 6;
— odstupňování, MPa: pro zkušební tělísko č. 1: 2; pro zkušební tělísko č. 2: 1;
— celkové rozměry (průměr x výška), mm: max. 52 x 150;
— hmotnost přístroje, kg: max. 1;