+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Pyknometry

Product Description

Použití
Přístroje jsou určeny k rychlému a přesnému zjišťění hustoty kapalných nátěrových hmot a podobných produktů.

Princip měření
Metoda měření spočívá v určení hmotnosti měřeného materiálu, umístěného do pyknometru se známým objemem při určité teplotě.

Charakteristické vlastnosti
— vyrábí se z hliníkové slitiny;
— objemová kapacita 50 ml nebo 100 ml;
— celkové rozměry: max. 52 × 75 mm nebo 47 × 55 mm;
— hmotnost: max. 90 gramů.

Metodika kontroly
Pyknometr se naplní testovaným materiálem a zavře se zátkou při zachování otevřené kapiláry. Kapalina vytékající z kapiláry se odstraňuje pomocí měkkého materiálu, namočeného v patřičném rozpouštědle, poté se pyknometr zváží.
Hustota nátěrové hmoty Pt (g/cm3) se vypočítá podle vzorce:
Pt = (m2 – m0) / V
m0 — hmotnost prázdného pyknometru (g)
m2 — hmotnost pyknometru s testovaným materiálem (g)
V — objem pyknometru (ml)

Dodávaná sada
Pyknometr, návod k použití, balení.
Na zvláštní objednání může být dodán kalibrační list (hmotnost, objem).