+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Přímé dvojité sondy

Product Description

Použití
Odhalování podpovrchových defektů a měření tloušťky tenkých plechů. Kontrola objektů s velkým tlumením ultrazvuku a silně korodovaným povrchem. Kontrola šroubů, svorníků. Sondy s malou kontaktní plochou jsou určeny ke kontrole potrubí a nádrží. Kontrola vlakových kol.

Charakteristické vlastnosti
— výborné rozlišení u povrchu kontrolovaného výrobku;
— malý vliv poloměru a drsnosti kontrolovaného výrobku na zjištění defektů;
— pevné, ergonomické tělo sondy;
— rozměry a frekvence piezoelektrického měniče рodpovídají sortimentu GE;
— kompatibilita se standardními kabely;
— konektory Lemo 00.

 

Označení Rozsah kontroly, mm Rozměr piezoelementu, mm Frekvence, MHz Obdoba GE
P112-SEB2 2–1000 7 × 18 2 SEB2
P112-SEB4 1,5–2000 6 × 20 4 SEB4
P112-MSEB2 2–400 Ø11 2 MSEB2
P112-MSEB4 1–1500 3,5 × 10 4 MSEB4