+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

MNT

Product Description

Účel použití:
Stolní přístroj pro inspekci a měření povrchových mechanických vlastností mikrostrukturovaných a nanostrukturovaných materiálů jako jsou tenké filmy, povlaky a zpevněné vrstvy o typické tloušťce od 0,01 do 100 µm. Přístroj využívá metody nanoindentace a scratch testu. Plně automatické měření, motorizovaný podstavec zajišťuje polohování vzorku, optický digitální mikroskop s vysokým rozlišením a digitálním kamerou zjednodušují proces kontroly a hodnocení na nanometrové úrovni.


Inspekční metody a charakterizované vlastnosti

 • instrumentovaná nanoindentace (ISO 14 577 (1-4), ASTM E 2546 – 07): tvrdost, Youngův modul pružnosti, koeficient elastické restituce;
 • scratch test (ISO 20502, ASTM C1624): tvrdost, přilnavost, lom, deformace, vylamování a odolnost proti vrypům;

Rozsah použití

 • tenké filmy a povlaky (polymerové, galvanické, plazmachemické, DLC a další);
 • mikro/nanostrukturovaná keramika;
 • kovové slitiny;
 • kompozity;
 • tvrdé slitiny.

Charakteristické parametry

 • metoda instrumentované indentace umožňuje charakterizovat tvrdost materiálu na základě pozorování in-situ vrypů/vtisků měřením závislosti zatížení na hloubce průniku a má následující výhody:
  – měření rozměrů vrypů optickým mikroskopem není nutné
  – umožňuje kvantifikovat parametry jako je modul pružnosti, koeficient restituce atd;
 • metody scratch test a měřicí indentace se provádí se stejnou měřicí hlavicí, jež umožňuje komplexní monitorování parametrů filmů, povlaků a zpevněných vrstev;
 • digitální optický mikroskop s vysokým rozlišením proměnného zvětšení umožňuje in-situ pozorování vrypu nebo indentace za účelem kontroly vybraných charakterizujících vlastností;
 • na předem určené oblasti vzorku je možné provádět plně automatizované měření pomocí motorizovaného stolku a získat tak mnoho výsledků pro statistické vyhodnocení vzorku;
 • přístroj nevyžaduje žádná zvláštní opatření akustické a vibrační ochrany.

Hlavní technické parametry přístroje

Nanotvrdoměr

Nanotvrdoměr + scratch tester

Parametry indentace

Parametry indentace

Rozsah aplikovaného normálního (vertikálního) zatížení

Až 1000 mN (~ 100 g)

Až 1000 mN (~ 100 g)

Rozlišení zatížení

10 µN

10 µN

Rozsah měření tvrdosti (HIT )

1 … 60 GPa
(~100 … 6000 HV)

1 … 60 GPa
(~100 … 6000 HV)

Měřicí rozsah modulu pružnosti

10 … 1000 GPa

10 … 1000 GPa

Rozsah pohybu vnikacího tělíska (max.)

100 µm

100 µm

Rozlišení pohybu vnikacího tělíska

1 nm

1 nm

Parametry scratch testeru

Parametry scratch testeru

Maximální laterální (horizontální) síla

100 mN

Rozlišení laterální síly

10µN

Maximální délka vrypu

50 mm

Polohovací systém

Polohovací systém

Velikost vzorků (max.)

50x50x30 mm

100x100x30 mm

Rozsah pohybu stolku

25×25 mm

50×50 mm

Krok pohybu stolku

100 nm

100 nm/30 nm

Digitální optický mikroskop zoom x7

Digitální optický mikroskop zoom x7

Zorné pole

1.2X1.6 ч ~0.18X0.24

Optické rozlišení

5 µm

Digitální kamera

5-megapixel

Rozměry přístroje

Rozměry přístroje

Rozměry (ŠxVxH)

260x300x180

330x354x250

Hmotnost

9,5 kg

21,5 kg

Dodávaná sada
Základní
(Obr. 1a): měřicí jednotka, pracovní stanice, vyměnitelné sondy, standardní měrky tvrdosti, uživatelská příručka. S funkcí scratch test
(Obr. 1b): optický mikroskop s proměnlivým zvětšením, digitální kamera.