+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Grindometry

Kategorie:

Product Description

Použití
Od vývoje nátěrových hmot a barev v laboratoři po testování během výrobního procesu je rychlé a přesné měření velikos- ti částic materiálu, ať barviv či jiných obdobných materiálů, jedním ze základních měřicích postupů požadovaných pro spolehlivé a opakovatelné výsledky. Grindometr je přesný nástroj k určení velikosti částic a jemnosti mnoha materiálů jako jsou barvy, laky, barviva, náplně, čokoláda atd.

Provedení
Grindometry se skládájí z bloků z tvrzené nástrojové oceli a stěrky. Všechny prohlubně bloku mají určitou rovnoměrně se zvyšující hloubku, od nuly na jednom konci do určité hloubky na opačném konci, a jsou doplněny stupnicí. Stěrky jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. Stupnice měření dodávaných modelů je v mikrometrech.

Charakteristické vlastnosti

Modifikace Rozsah v µm Stupně měření v µm
Grindometer 15 15 1,5
Grindometer 25 25 2,5
Grindometer 50 50 5,0
Grindometer 100 100 10,0
Grindometer 150 150 15,0

Rozméry
— blok: 175 × 35 × 20mm s drážkou o délce 125 mm;
— stěrka: 60 × 40 × 6 mm.

Dodávaná sada
Měřicí blok, stěrka, návod k použití, balení.