+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

BodyMetrix

Product Description

Body-Metrix_4Představujeme inovativní systém využívající ultrazvukový přístroj pro měření stavby lidského těla. Přístroj je nezbytný pro sportovce a také pro všechny s aktivním životním stylem. Pro každého člověka redukce podílu tuku snižuje riziko vážných onemocnění. Při skenování se zobrazují informace o aktuálním stavu tukové a svalové tkáně a doporučení o dietě a cvičení. V průběhu tréninku při pravidelných měřeních přístrojem je možné názorně sledovat změny, k nimž ve Vašem těle dochází. Proč nabízíme tento přístroj? Protože k němu vyrábíme ultrazvukové sondy.

Základní parametry měření se systémem BodyMetrix
— procentuální podíl tělesného tuku;
— skenování těla (sledování ztráty tuku a nárůstu svalů);
— měření tloušťky v určitých bodech;
— záznam měření obvodu;
— WHR (Poměr pas-boky);
— BMR (Bazální metabоlický výdej);
— BMI (Index tělesné hmotnosti);
— relativní zdravotní rizika;
— beztuková tkáň.

Jak to funguje
BodyMetrix využívá technologii ultrazvuku. Při průniku ultrazvuku tkáněmi na hranicích rozdílných tkání dochází k odrazu ultrazvuku. Například k silnému odrazu ultrazvuku dochází na pomezí tuku a svalu a svalu a kosti.
Ultrazvuk umožňuje systému BodyMetrix detekovat skutečnou tloušťku tukové tkáně v každém bodu měření. Provedením několika měření ve více bodech na těle může být určen přesný procentuální podíl tělesného tuku. Ultrazvuková měření nemají vliv na zdravotní stav a měření ultrazvukem není ovlivněno hydratací, stupněm cvičení ani příjmem kofeinu, proto jsou výsledky stálé.

Vizualizace vrstev tuku a svalů
BodyMetrix může být využit ke skenování cílových oblastí k přesnému zobrazení vrstev tukové a svalové tkáně.
Zobrazení přímých důkazů o efektivním tréninkovém programu včetně diet a cvičení.

Výhody monitorování tělesné stavby
Optimalizace výkonu – pro sportovce je minimalizování přebytečného tuku rozhodující pro maximalizaci výsledků i celkové zdraví.
Pro každého člověka je důležité redukovat nadměrný tuk pro snížení rizika srdečního onemocnění, mrtvice a diabetu.
Přesný výpočet bazálního metabolického výdeje (BMR) společně s naším Kalkulátorem aktivity mohou být použity k výpočtu Vašeho denního kalorického výdeje.

Dodávaná sada
Přístroj BodyMetrix, software BodyView, uživatelská příručka, ultrazvukový gel, metr pro měření obvodů.