+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Tloušťkoměr mokrého nátěru

Product Description

ISO 2808

Použití
Hřeben je určen k měření tloušťky ještě mokrých nátěrů na plochých a cylindrických výrobcích.

Metodika kontroly
Hřeben je třeba přitlačit kolmo k povrchu mokrého nátěru. Tloušťka vrstvy se určí podle mezery mezi měřicím zubem, dotýkajícím se barvy, a krajním (výchozím) zubem hřebenu. Nad každým zubem hřebenu je označena velikost mezery, podle níž se určuje tloušťka vrstvy.

Hlavní technické charakteristicky

Modifikace Rozsah v µm Odstupňování v µm V rozsahu
NH1 10-220 10 10- 60
20 60-220
NH2 25-800 25 25-200
50 200-400
100 400-800
NH3 50-2200 50 50-200
100 200-600
200 600-2200
NHU 10-4000 10 10-100
20 120-200
25 225-300
50 300-600
100 700-800
200 1000-2000
300 2200-2500
500 2500-3000
1000 3000-4000

Dodávaná sada
Hřeben a návod k použití v balení.