+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Standardní ultrazvuková kalibrační měrka dle ČSN EN 12223 Č.1 (V1)

Product Description

STANDARDNÍ ULTRAZVUKOVÁ KALIBRAČNÍ MĚRKA DLE ČSN EN 12223 Č.1 (V1)

  • kalibrace rozsahu časové základny přímých a úhlových sond
  • určování bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond
  • ověření citlivosti podélných a příčných vln
  • kontrola horizontální linearity defektoskopu
  • zkouška minimálního dosahu vln a mrtvého pásma přímých a dvojitých sond