+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.
Přenosný tvrdoměr KT-C
Multifunkční tloušťkoměr povlaků všech typů
Kontrola bodových svarů
Ultrazvukové tloušťkoměr kovů a plastů
K1, K2 Elektrojiskrové defektoskopy
Elektrojiskrová zkouška