+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Nová modifikace tvrdoměru KT

10 Aug 2010

Svého druhu unikátní ultrazvukový (UCI) a dynamický tvrdoměr KT se nyní vyrábí s velkým displejem.
Tvrdoměr využívající dynamickou odrazovou a statickou ultrazvukovou (UCI) metodu.
Kompaktní přístroj se sadou výměnných dynamických a ultrazvukových sond pro měření tvrdosti a meze pevnosti (σ) konstrukcí vyrobených z nízkouhlíkové oceli, litiny, nerezových a vysokolegovaných ocelí, neželezných kovů.

Nová modifikace tvrdoměru KT