+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Dodávky standardních a tětivových ultrazvukových sond byly odeslány do Singapuru, Vietnamu, Velké Británie a Estonska.

03 Aug 2013

Dodávky standardních a tětivových ultrazvukových sond byly odeslány do Singapuru, Vietnamu, Velké Británie a Estonska.

Dodávky standardních a tětivových ultrazvukových sond byly odeslány do Singapuru, Vietnamu, Velké Británie a Estonska.