+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Dodávka ultrazvukových sond do Lotyšska

11 Jun 2012

Připravili jsme dodávku ultrazvukových sond pro lotyšskou organizaci TE SIA TÜV Nord Baltik.

Dodávka ultrazvukových sond do Lotyšska