+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Dodávka tloušťkoměrů povlaků do hlavního města Bulharska.

15 Jul 2014

Dodávka tloušťkoměrů povlaků byla odeslánašemu distributorovi v Sofii, společnosti Bioevibul Ltd. Zákazník Bioevibul Ltd. nyní využívá náš tloušťkoměr povlaků K5G se sondou F1 (magneticko-indukční metoda) a sondou PH3-1,8 (fázová vířivoproudá metoda) pro nedestruktivní měření tloušťky zinkového povlaku pod vrstvou barvy a měření tloušťky vrstvy samotné barvy na tenkých ocelových plechách.

Dodávka tloušťkoměrů povlaků do hlavního města Bulharska.