+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Distributor přenosných tvrdoměrů v Itálii

31 May 2012

V Itálii máme nového distributora tvrdoměrů, společnost AFFRI di Affri Roberto.

Distributor přenosných tvrdoměrů v Itálii