+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

32 URALSKÁ KONFERENCE “FYZIKÁLNÍ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ”

16 Nov 2020

Budeme se účastnit online 32. Uralské konference “Fyzikální metody nedstruktivního testování”. Předneseme dvě přednášky na tato témata: 1. “Pokročilé bezkontaktní metody a zařízení pro nedestruktivní testování pro chytré výroby”, 2. “Kontrola tloušťky dielektrických povlaků elektrojiskrovou metodou”.

32 URALSKÁ KONFERENCE “FYZIKÁLNÍ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ”