+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Odeslání dodávky elektrojiskrových defektoskopů do Alžíru.

24 Jul 2014

Dodávka 10 kusů Elektrojiskrových defektoskopů K2.1 a několika tloušťkoměrů povlaků a tvrdoměrů byla odeslána společnosti STI, Alžír, Alžírsko, společnosti, která kromě jiného obchoduje s výrobci potrubí.

Odeslání dodávky elektrojiskrových defektoskopů do Alžíru.