+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Dodání zařízení pro ultrazvukovou kontrolu do Estonska

28 Nov 2012

Odeslali jsme zásilku ultrazvukových tloušťkoměrů, ultrazvukových sond pro defektoskopii a kalibračních měrek společnosti Telikol, OU, Tallinn, Estonsko.

Dodání zařízení pro ultrazvukovou kontrolu do Estonska