+420 267 313 996           info@ndtone.com
NDT1 KRAFT s.r.o.

Dokumenty

Kalibrační listy

Zde si můžete prohlédnout příklady kalibračních listů k našim zařízením a referenčním měrkám. Kalibrační listy jsou vydávány akreditovanými kalibračními laboratořemi. Mohou být vydány také v anglickém jazyce. Kalibrační listy mohou na přání zákazníka doplnit dodávanou sadu tam, kde je to možné.

Tvrdoměr KT-C se sondou D – Kalibrační list vydaný MPA NRW, Německo.

Kalibrační fólie Kalibrační

Elektrojiskrový defektoskop K2.1 Kalibrační

Pyknometr 100ml Kalibrační list

Tvrdoměr KT Kalibrační list

Výtokový pohárek ISO 2431 Kalibrační list

Výtokový pohárek Kalibrační list 1

Výtokový pohárek Kalibrační list 2